Brede anvendelser af køletårn

Køletårne ​​bruges primært til opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC) og industrielle formål. Det giver en omkostningseffektiv og energieffektiv drift af systemer med behov for køling. Mere end 1500 industrianlæg bruger store mængder vand til at afkøle deres planter. HVAC-systemer bruges typisk i store kontorbygninger, skoler og hospitaler. Industrielle køletårne ​​er større end HVAC-systemer og bruges til at fjerne varme absorberet i de cirkulerende kølevandssystemer, der anvendes i kraftværker, olieraffinaderier, petrokemiske anlæg, naturgasforarbejdningsanlæg, fødevareforarbejdningsanlæg og andre industrielle anlæg.

Industrielle processer og maskiner genererer så store mængder varme, at kontinuerlig spredning er nødvendig for effektiv drift. Varmen skal være til miljøet. Dette sker gennem en varmevekslingsproces, der er grundlaget for køletårneteknologien.

Det er interessant, at på trods af køletårne ​​er enheder fra 20th århundrede, er viden om dem faktisk begrænset. Nogle mennesker mener, at køletårne ​​er forureningskilder, men det eneste, de frigiver til atmosfæren, er vanddamp.

Efter mange års udvikling af denne teknologi fås køletårne ​​i forskellige typer og størrelser. Hver af disse gælder i en bestemt belastningskonfiguration, hvorfor det er vigtigt at skitsere de tilgængelige muligheder. Bemærk, at på trods af de forskellige designs forbliver den grundlæggende funktion som at sprede varmen fra et bygningssystem eller en proces til luften gennem fordampning. Her er nogle kategoriseringer:

EN.Mekanisk køletårn
B.Atmosfærisk køletårn
C.Hybrid træk køletårn
D.Luftstrømskarakteriseret køletårn
E.Konstruktionskarakteriseret køletårn
F.Form karakteriseret køletårn
G.Køletårn baseret på metode til varmeoverførsel

Hver af disse kunne bære flere køletårne. For eksempel giver kategorisering af køletårne ​​med hensyn til varmeoverførselsmetode tre muligheder: Tørkøletårne, køletårne ​​med åbent kredsløb og køletårne ​​med lukket kredsløb / væskekøletårne.

Køletårne ​​er måske generelt omkostningseffektive til industriel køling i forhold til de andre muligheder, men effektivitetsudfordring kan være en svigt. Overvågning af effektivitetsfaktoren er afgørende, da det sikrer følgende:

Reduceret vandforbrug
Energibesparelser
Forlænget levetid for udstyr
Reducerede driftsomkostninger

For at holde køletårnet kørende effektivt er tre ting vigtige: forstå den type køletårn, du bruger, bruge kemikalier effektivt og spore systemets vandtab.

Køletårnsystemet er almindeligt i mange industrier, hvoraf primært er magt, kommerciel, HVAC og industri. I den industrielle opsætning afviser systemet varme fra maskiner, opvarmet procesmateriale blandt andre kilder. Specifikt er industrielle køletårne ​​almindelige i fødevareforarbejdningsanlæg, råolieraffinaderier, naturgasanlæg og petrokemiske anlæg.

Andre industrielle anvendelser:

Vandkølede luftkompressorer
Plastindsprøjtning & blæsestøbemaskine
Die casting maskine
Køle- og køleanlæg
Kølig opbevaring
Anodiseringsprocesser anlæg
Elproduktionsanlæg
Vandkølede klimaanlæg og VAM-maskiner

At vælge en køleløsning er en slags samlet overvejelse af omkostninger, plads, støj, energiregninger og vandtilgængelighed. Hvis du er i tvivl om, hvilken model du har brug for, bedes du kontakte os for mere vejledning frit.


Indlægstid: Nov-11-2020