Nyheder

 • Brede anvendelser af køletårn

  Køletårne ​​bruges primært til opvarmning, ventilation og klimaanlæg (HVAC) og industrielle formål. Det giver en omkostningseffektiv og energieffektiv drift af systemer med behov for køling. Mere end 1500 industrianlæg bruger store mængder vand til at afkøle deres planter. HVAC ...
  Læs mere
 • Vandbehandlingssystem til køletårn

  For industrivirksomheder, der bruger et køletårn til dets anlæg, er en slags køletårns vandbehandlingssystem normalt nødvendigt for at sikre en effektiv proces og længere levetid for udstyret. Hvis køletårnens vand efterlades ubehandlet, kan organisk vækst, tilsmudsning, skalering og korrosion r ...
  Læs mere
 • Grundlæggende introduktion til køletårne

  Et køletårn er en varmeveksler, inden i hvilken varmen trækkes ud af vandet ved kontakt mellem vandet og luften. Køletårne ​​bruger vandfordampning til at afvise varme fra processer såsom køling af det cirkulerende vand, der anvendes i olieraffinaderier, kemiske anlæg, kraftværker, stålmiljø ...
  Læs mere