• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Cross-flow lukket kredsløb køletårne ​​/ fordampning lukket kredsløb køler

    Som fremkaldt fordampningskøletårn med fremkaldt træk type bruges tårnfluidet (vand, olie eller propylenglycol) til at tilvejebringe køling, der er lukket i en spole og ikke udsættes direkte for luften. Spolen tjener til at isolere procesvæsken fra den udvendige luft, holde den ren og forurenende fri i en lukket sløjfe. Uden for spolen sprøjtes der vand over spolen og blandes med udeluften for at udlede varm luft fra køletårnet til atmosfæren, når en del af vandet fordamper. Koldt vand uden for spolen recirkuleres og genbruges: det kølige vand løber tilbage til begyndelsen af ​​processen for at absorbere mere varme under fordampning. Det hjælper med at opretholde en ren procesvæske, der reducerer vedligeholdelses- og driftsomkostningerne.